Medierea

 

Ce este medierea ?

Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor. (Art 1. (1) din Legea nr. 192/2006 modificata prin legea nr. 370/2009)

Procesul de mediere

In cadrul procesului de mediere, persoanele fizice si/sau juridice, parti ale unui conflict, apeleaza la ajutorul specializat al mediatorilor pentru a le sprijini in identificarea unor solutii acceptabile pentru ambele parti, printr-o comunicare structurata si organizata

Initiativa apelarii la mediere

Oricare dintre partile implicate intr-un conflict poate avea, impreuna sau separat, initiativa solicitarii de mediere.

Apelarea la mediere

Partile pot apela la mediere in momentul manifestarii unui conflict, chiar si dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente.

Conflicte supuse medierii

Orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, pot fi rezolvate pe cale amiabila, prin mediere, in conditiile prevazute Legea 192/2006 modificata si completata..

Alegerea mediatorului

Mediatorii autorizati din Romania se afla in Tabloul mediatorilor autorizati, accesibil pe internet, pe site-ul Consiliului de mediere (www.cmediere.ro), la sediul acestei autoritati (Piata Sf. Stefan nr. 7, sector 2, Bucuresti), la instantele judecatoresti, la autoritatle administratiei publice legale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de internet a acestuia. De asemenea, asociatiile profesionale ofera informatii privind mediatorii membri ai acestora. Partile implicate intr-un conflict pot selecta mediatorul pe care sa-l abordeze pentru solutionarea disputei, pe baza informatiilor prezentate privind educatia si experienta profesionala, domeniul medierii in care este specializat, durata experientei practice in activitatea de mediere, etc..

Abordarea mediatorului

Informatiile despre mediatorii autorizati si activi cuprind si datele de contact ale acestora. Mediatorul poate fi contactat de catre una dintre parti sau de catre ambele/toate partile unui conflict. In cazul in care mediatorul este contactat numai de una dintre parti, aceasta trebuie sa furnizeze datele de contact ale celeilate parti pentru ca mediatorul, in termen de 15 zile, sa poata formula invitatia la mediere catre cealalta parte.

Inceperea procesului de mediere

Procesul de mediere poate sa inceapa pe baza acceptului partilor implicate intr-un conflict si al mediatorului, accept exprimat prin incheierea contractului de mediere. Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii altui mediator.

Locul desfasurarii medierii

Medierea are loc la sediul mediatorului, de regula, sau in alte locuri convenite de mediator si de catre partile aflate in conflict.

Participanti la sedintele de mediere

Partile implicate in conflict pot fi asistate de avocati sau de alte persoane si pot fi reprezentate alte persoane.

Confidentialitatea discutiilor purtate in cadrul sedintelor de mediere

Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile participante la sedintele de mediere au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul atrage atentia celorlalte persoane asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le poate solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Neutralitatea si impartialitatea mediatorului

In cazul existentei unei situatii care poate sa afecteze neutralitatea si impartialitatea mediatorului, constatata inainte de inceperea sau pe parcursul procesului de mediere, mediatorul este obligat sa aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Inchiderea medierii

Medierea se inchide in cazul solutionarii conflictului prin incheierea unei intelegeri intre parti, sau prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii sau prin denuntarea contractului de mediere de catre una dintre parti. La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul va intocmi un proces-verbal, care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator.

Acordul partilor

Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care sa cuprinda toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.

Durata procesului de mediere

In functie de complexitatea cazurilor, de deschiderea partilor spre dialog si de puterea de reprezentare si decizie a persoanelor participante, rezolvarea disputelor se poate realiza intr-o sedinta de mediere sau in mai multe.

Costul medierii

Costul medierii consta in onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta in interesul partilor pe parcursul medierii, daca este cazul. Nivelul onorariului este rezonabil si este negociat in functie de natura si de obiectul conflictului. Suportarea costului medierii de catre parti se stabileste prin contract.

Contractul de mediere

Conform legislatiei in materie, contractul de mediere are cel putin urmatoarele prevederi:
- identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;
- descrierea tipului sau a obiectului conflictului;
- declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;
- obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii, dupa caz;
- angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
- obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si de a rambursa cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti, in mod egal; intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.
- numarul de exemplare in care va fi redactat acordul in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;
- obligatia partilor de a semna procesul-verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.

Acordul intre parti

In cazul in care partile implicate in conflict au ajuns la o intelegere prin mediere, aceasta poate sa imbrace forma unui acord scris, care va cuprinde toate clauzele asupra carora s-a convenit, clauze care sa nu aduca atingere legii si ordiniii publice. Acordul este redactat, de regula, de catre mediator si are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

In situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, a indeplinirii unor conditii de forma sau de fond, partile vor prezenta acordul notarului public sau instantei de judecata.